Monday, April 13, 2015

Астрология - Предсказания за всеки един ден от седмицата

Астрология - Предсказания за всеки един ден от седмицата

Класификация на дните от месеца и годината. Щастливи и нещастни дни Добри, лоши и неутрални дни във всеки месец според древните предания на кабали и според "Вечен календар", издаден през 1942 година

No comments: